INFORMATION OM FASADPUTS

Föreningen har beställt en genomfärgad tjockputs av typ Weber ROT-System. ROT står för renovering-ombyggnad-tillbyggnad och metoden avser åtgärder på befintliga, äldre byggnader.

Tjockputs är en mineralisk puts, tillräckligt tjock för att kunna fördela fukt från väder och vind så att risken för sönderfrysning minskar. Putsen bärs upp av ett nät i metall.

Fasadputsning är ett hantverk. Naturliga ojämnheter uppstår av varierande fukthalt och för att fasaden putsas per våningsplan. Ojämnheterna blir mindre synliga efter ett par säsonger och med tiden med tiden och det bevakas normalt under garantitiden och bedöms vid en garantibesiktning. 
Olika temperaturer och fuktförhållanden påverkar dock kontinuerligt putsen som är ett ”levande” material. Putsen är genomfärgad och kulören förändras inte.

På Hoburgen-huset, Fyrskeppsvägen 134-138, har spritputs utan glimmer lagts på. Det motsvarar ursprungligt material. Finputsade ytor kring fönster har utförts för att behålla fasadens utseende.

På övriga hus läggs riv-puts med glimmer på. Putsen rivs sedan av med en spikbräda för att få önskad yta. Med tiden kommer glimret att bli mer framträdande.

När putsarbetena är klara sker entreprenadbesiktning per hus då anmärkningar kan noteras för åtgärd eller bevakning. När renoveringsprojektet avslutas inträder garantitiden.

Weber är en världsledande tillverkare av torrbruk som provat ut metoder för renovering.
Föreningens anlitade entreprenör Murtek AB har mångårig erfarenhet av fasadputsarbete.
Murtek AB är CWF – certifierad Weber fasadentreprenör – med utbildning på Weber produkter och system. Arbetet följer Webers kvalitetssystem. Webers experter har också bistått hantverkarna i projektet.

2021-02-08   

Bertil Bergqvist
Av parterna utsedd besiktningsman

Persienner

Då byggmailen samt styrelsemailen nu fått flera mail om persienner förtydligar vi nu vad som gäller.

Persienner ingår inte i entreprenaden. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för sina persienner. Vi har publicerat information om hur hantverkarna arbetar i lägenheterna med just fönster (1 december 2020). De tejpar upp de persienner som finns, när renovering av fönster påbörjas och när den är klar så släpps de ner igen.

Majoriteten av de persienner som idag sitter i lägenheterna är i dåligt skick så de riskerar att gå sönder i renoveringen av fönster. Om ni inte vill riskera att de går sönder så rekommenderar vi att ni själva monterar ner dem och meddelar hantverkaren att ni inte vill att persiennhålen i fönsterkarmen skall sättas igen.

Styrelsen har planer på att ta in en firma när renoveringen är färdig för att samla ihop önskemål för de som vill ha nya persienner eller byta sina persienner för att få ett bra pris, som var och en får stå för.

Hälsningar styrelsen

Byggprojektets tider under jul- och nyår

Inga arbeten kommer att ske inne i lägenheterna från den 23/12 2020- 10/1 2021

Murtek             * Nätning fasad HUS 3
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1 – 8/1

Dalarö Mål / Kalles Glas
Lediga 23/12 – 10/1

Bergs Mark      * Markarbete HUS 6, ev. start HUS 7
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Röranalys         * Relining HUS 8 källare
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Hälsningar Styrelsen

Information från Röranalys angående relining-arbete

På uppdrag av Reomti bygg ska Svensk Röranalys utföra renovering av ledningar i källaren.

Förarbetet startar måndagen den 23 november och pågår till och med 18 januari.

Rengöring samt filmning av avloppsledningar.

Renovering av avloppen påbörjas måndag 7 december och beräknas vara klar fredag den 14 maj. Se grovplanering för när vi arbetar i ert hus.

Vi vill påminna er om att arbetet i källare kommer att vara en arbetsplats och vill att ni är aktsamma om ni är i källaren.

I övrigt påverkas inte boende.

Vår personal bär alltid legitimation (ID06) väl synligt och uppvisar gärna detta vid behov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår projektledare Jonas Alkesjö på 08-599 09 830 på vardagar mellan 07.00-16.00 eller maila till jonas.alkesjo@roranalys.se

Med vänlig hälsning

Svensk Röranalys

Helgarbete

Underleverantören Murtek kommer och kompletterar intäckning för regn på tak vid trapp/gavel på ställning HUS 2 (128-132) på lördag mellan ca. kl. 09:00-12:00. Om de är några frågetecken går deras arbetsledare nå, Adam 073-820 11 18.

Information från byggprojektledaren 2020.09.27

Ny kontaktväg
Frågor och synpunkter rörande byggprojektet mailas nu till byggetfyrhojden@gmail.com.  

Uppdaterad tidplan
En tidplan daterad 2020.09.15 har läggs ut på föreningens hemsida. Vi understryker att tidplanen även i fortsättningen kan förändras. Det rekommenderas att inte planera längre resor eller dylikt utifrån tidplanen. Uppdaterade tidplaner avses publiceras ca kvartalsvis.

Arbetstider och yrkesgrupper
Entreprenören arbetar kl 7-16 på vardagar, utom Murtek AB som utför fasadarbetena kl 7-18 måndag till torsdag. Alla yrkesgrupper är svensktalande utom hos ställningsbyggaren där arbetsledningen – men inte varje arbetare – talar svenska.
Om du ser misstänkt aktivitet utom arbetstiderna så ring till polisen. 

Tillval av nya ytterglas och öppningsvred
För den som önskar erbjuds möjlighet till utbyte av ytterglas-rutor till nytt planglas samt nu också att köpa nya öppningsbeslag/vred. Dalarö Måleriservice delar ut blankett för beställning senast 1 vecka innan åtgärder i ditt hus påbörjas. Bevaka posten om du inte är hemma.
Blanketten ska signeras med namnteckning. Den samlas in av Dalarö när de kommer tillbaka för försyn hos dig. Föreningen kommer senare att fakturera dig för de tillval du gjort. En administrativ avgift tillkommer.

Besiktningar sker
Kontraktsenliga besiktningar för markarbeten och fönsterbyte har påbörjats. Syftet är att nu i början fastställa vilken nivå som ska gälla för utförandet. Besiktningar kommer också att ske av fasadarbeten och arbetet med VA. 

Buller  
För att spräcka berg snabbare används nu en stor borr-rigg. Maskinen har hög ljudnivå, men arbetet går alltså fortare. 

Du som har husdjur  
Det är viktigt att du noga informerar entreprenörens kontaktperson att du har husdjur och kommer överens om hur situationen ska hanteras. Sätt också upp information på utsidan av din ytterdörr om vilka djur som finns i lägenheten. Det säkraste är om husdjuren kan vara någon annanstans under entreprenörens arbetstid. 

Om något skadas
Säkra upp allt du är rädd om genom att flytta undan, täcka över eller skydda det på annat sätt.
Om saker eller möbler går sönder hos dig så är det din hem-försäkring som gäller. Om väggar, golv eller dylikt skulle skadas så är det bostadsrättsförsäkringen som gäller (alla medlemmar har sådan försäkring hos Folksam).
Ditt försäkringsbolag undersöker om uppsåt eller försumlighet av någon annan kan påvisas, i så fall ställs krav till denne.
För föreningen gäller motsvarande – om fastigheten skulle skadas så öppnar föreningen ett försäkringsärende.

Galler för källarfönster tas bort
Gallren som sitter på vissa fönster tas bort. Försäkringsvillkoret som gäller är Skyddsklass 1 – ”ingen eller låg mängd begärlig egendom”. Du förväntas alltså inte förvara någon begärlig egendom i förråden. Montering av eventuella galler, för de som vill ha det, ska ske på insidan efter renoveringens slut. 

Re-lining av avloppsrör i källare
Kring årsskiftet planeras re-lining av avloppsrör. För att underlätta informationen inför start kommer en inventering göras för att identifiera vilka förråd/medlemmar som behöver tömma hela/delar av sina förråd för framkomlighet. 

Tillträde och bortplockning av saker – vad gäller för medlem
Det är viktigt att du lämnar tillträde till din bostad efter aviseringen, och att du plockar bort dina saker enligt anvisning. Tillträde ges genom du lämnar din nyckel till Reomti som har ett säkerhetsskåp.  Underhållsarbete på fastigheten är något varje boende enligt bostadsrättslagen, 7 kap. 13 §, och föreningens stadgar, § 45, är skyldig att möjliggöra. Ansvaret att plocka undan sina saker beskrivs i stadgarna § 41.
Om du inte lämnar tillträde eller inte plockar undan så kan det medföra en kostnad för dig.  

Byggmöten
Byggmöte med entreprenören hålls var tredje vecka där frågor om tider, organisation, tekniska frågor, ekonomi, lagkrav, kontroller, aviseringar och anmälda avvikelser tas upp. Alla inkomna frågor från medlemmar tas upp.