Information Bygget

Vecka 40 kommer omfärgning av Hoburgen, det vita huset vid miljöhuset, att påbörjas. Det innebär att en ställning kommer sättas upp och att fönster måste täckas. De tar dock en kortsida och en långsida i taget, så de boende kommer hela tiden att ha en sida fri från täckning.

Exakt hur lång tid arbetet kommer att ta är svårt att säga men Murtek kommer att vara i lokalen där Reomti haft sin etablering till den 30 november. Besiktning är inplanerad i början av december

Arbeten kommer även utföras på baksidan av hus 8 (långhuset) under denna tid. 

Hela byggprojektet blev i fredags godkänt av besiktningsfirman. Även fasaden på Hoburgen ingår i detta godkännande då det är estetiskt och inte påverkar funktionaliteten. 

Projektet är alltså klart och rott i hamn!

Vi ska alla vara nöjda och glada att vi har gjort det möjligt att genomföra detta projekt.

Byggfrågor skickar ni fortfarande till byggetforhojden@gmail.com fram till 31 oktober. Därefter kommer de, om frågor finns kvar om bygget, dirigeras om till styrelsen. 

Mvh

Styrelsen

Information bygget

Det är inte tillåtet att plantera något i rabatterna kring hus 8 innan klartecken från styrelsen.

Besiktning är gjord idag 19 september men utlåtandet är ej klart.

Bergs Mark håller på i detta nu att ställa i ordning relations handlingar som skall vara klar till den 30 september.

Hälsningar styrelsen

Byggprojekt information.


Med anledning av att det kommer frågor till projektledaren och styrelsen angående färgerna på fasaderna speciellt lång huset kommer här färgprogrammet som ligger till grund för bygglovet och som följts av entreprenören. Hoppas detta klargör ifrågasättandet om fasadfärgerna. 

Hus 8:Balkongfronter kommer att monteras med skylift då ställningarna är i vägen samt att huset är byggt annorlunda än övriga 7 husen. På grund av att huset är byggt så kallat ’saxat’ och 2 olika färger har det tagit längre tid. De partier som har samma färg görs i etapper sedan backar de tillbaka och gör nästa parti och färg. Och så vidare. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

https://brffyrhojden.se/wp-content/uploads/2022/05/2018.04.03-Fargsattningsforslag.pd

Kontaktvägar

Vi i styrelsen får just nu en relativt stor mängd av mail varje dag. Vi ber er nu att inte kopiera in oss på mail som ni skickar till exempelvis byggmailen. Detta för att vi ändå får denna information så det blir dubbelt arbete för oss.

Vi passar också på att påminna om att allt som har med bygget att göra skall skickas till byggetfyrhojden@gmail.com

Felanmälningar skall till Aphos och andra kontaktvägar som kan var bra att känna till hittar ni här.

Hälsningar Styrelsen

Förlängd arbetstid mån-ons v 19

P.g.a. att det är helgdag torsdag 13/5 och klämdag fredag 14/5 kommer fasadarbetet på hus port 114 – 118 på måndag 10/5 – onsdag 12/5 pågå till kl 19, istället för som normalt till kl 18. Inget arbete alls kommer att utföras torsdag och fredag. Vi hoppas att alla har överseende med detta!

INFORMATION FRÅN BYGGPROJEKTLEDAREN OM FÖNSTERARBETENA

De fönsterarbeten som görs inne i bostäderna beskrivs i ”Arbetsbeskrivning Dalarö” som återfinns nedan. Förutom åtgärder för fastighetsunderhållet så ingår också målning på insidan som är medlemmens ytskikt.

En tidplan för arbetena upprättas för varje hus med en tidslinje per port.
Den anslås i porten i respektive hus. Tidplanen är ungefärlig, den kan påverkas av hur mycket rötskador det är, om det inte går att komma in i vissa bostäder o.s.v.

Besiktning av fönsterarbetena görs som stickprov med besök i ett par lägenheter per trapphus. Föreningen sparar därmed kostnader. Vid behov kan besiktningen utökas. Avisering om när besiktningen sker sätts upp i porten. Du behöver inte vara hemma. Efter besiktning återfås nycklar. Du som önskar en besiktning kan maila byggetfyrhojden@gmail.com.

Besiktningen kan ske först då fasadarbetena är klara och fönstren kan öppnas. Rengöring av fönster utförs i slutet av fönsterarbetet, av glasmästaren. Fasadarbetena leder sedan till att damm sprids på och mellan rutorna. Vid besiktningen tas hänsyn till det. Om ett fönster aldrig rengjorts så upptäcks det.

I de lägenheter som inte får besiktningsbesök gäller självklart också att alla fel och brister ska åtgärdas. Anmäl på byggetfyrhojden@gmail.com.

Ni kan anmäla brister till ovanstående mailadress under hela projektets gång men tänk på att när det gått en tid så blir det svårt att avgöra om brister kan bero på arbetet eller på boendes hantering under perioden efteråt. Anmäl alltså så snart som möjligt.