Kontaktvägar

Vi i styrelsen får just nu en relativt stor mängd av mail varje dag. Vi ber er nu att inte kopiera in oss på mail som ni skickar till exempelvis byggmailen. Detta för att vi ändå får denna information så det blir dubbelt arbete för oss.

Vi passar också på att påminna om att allt som har med bygget att göra skall skickas till byggetfyrhojden@gmail.com

Felanmälningar skall till Aphos och andra kontaktvägar som kan var bra att känna till hittar ni här.

Hälsningar Styrelsen

Förlängd arbetstid mån-ons v 19

P.g.a. att det är helgdag torsdag 13/5 och klämdag fredag 14/5 kommer fasadarbetet på hus port 114 – 118 på måndag 10/5 – onsdag 12/5 pågå till kl 19, istället för som normalt till kl 18. Inget arbete alls kommer att utföras torsdag och fredag. Vi hoppas att alla har överseende med detta!

INFORMATION FRÅN BYGGPROJEKTLEDAREN OM FÖNSTERARBETENA

De fönsterarbeten som görs inne i bostäderna beskrivs i ”Arbetsbeskrivning Dalarö” som återfinns nedan. Förutom åtgärder för fastighetsunderhållet så ingår också målning på insidan som är medlemmens ytskikt.

En tidplan för arbetena upprättas för varje hus med en tidslinje per port.
Den anslås i porten i respektive hus. Tidplanen är ungefärlig, den kan påverkas av hur mycket rötskador det är, om det inte går att komma in i vissa bostäder o.s.v.

Besiktning av fönsterarbetena görs som stickprov med besök i ett par lägenheter per trapphus. Föreningen sparar därmed kostnader. Vid behov kan besiktningen utökas. Avisering om när besiktningen sker sätts upp i porten. Du behöver inte vara hemma. Efter besiktning återfås nycklar. Du som önskar en besiktning kan maila byggetfyrhojden@gmail.com.

Besiktningen kan ske först då fasadarbetena är klara och fönstren kan öppnas. Rengöring av fönster utförs i slutet av fönsterarbetet, av glasmästaren. Fasadarbetena leder sedan till att damm sprids på och mellan rutorna. Vid besiktningen tas hänsyn till det. Om ett fönster aldrig rengjorts så upptäcks det.

I de lägenheter som inte får besiktningsbesök gäller självklart också att alla fel och brister ska åtgärdas. Anmäl på byggetfyrhojden@gmail.com.

Ni kan anmäla brister till ovanstående mailadress under hela projektets gång men tänk på att när det gått en tid så blir det svårt att avgöra om brister kan bero på arbetet eller på boendes hantering under perioden efteråt. Anmäl alltså så snart som möjligt.

INFORMATION OM FASADPUTS

Föreningen har beställt en genomfärgad tjockputs av typ Weber ROT-System. ROT står för renovering-ombyggnad-tillbyggnad och metoden avser åtgärder på befintliga, äldre byggnader.

Tjockputs är en mineralisk puts, tillräckligt tjock för att kunna fördela fukt från väder och vind så att risken för sönderfrysning minskar. Putsen bärs upp av ett nät i metall.

Fasadputsning är ett hantverk. Naturliga ojämnheter uppstår av varierande fukthalt och för att fasaden putsas per våningsplan. Ojämnheterna blir mindre synliga efter ett par säsonger och med tiden med tiden och det bevakas normalt under garantitiden och bedöms vid en garantibesiktning. 
Olika temperaturer och fuktförhållanden påverkar dock kontinuerligt putsen som är ett ”levande” material. Putsen är genomfärgad och kulören förändras inte.

På Hoburgen-huset, Fyrskeppsvägen 134-138, har spritputs utan glimmer lagts på. Det motsvarar ursprungligt material. Finputsade ytor kring fönster har utförts för att behålla fasadens utseende.

På övriga hus läggs riv-puts med glimmer på. Putsen rivs sedan av med en spikbräda för att få önskad yta. Med tiden kommer glimret att bli mer framträdande.

När putsarbetena är klara sker entreprenadbesiktning per hus då anmärkningar kan noteras för åtgärd eller bevakning. När renoveringsprojektet avslutas inträder garantitiden.

Weber är en världsledande tillverkare av torrbruk som provat ut metoder för renovering.
Föreningens anlitade entreprenör Murtek AB har mångårig erfarenhet av fasadputsarbete.
Murtek AB är CWF – certifierad Weber fasadentreprenör – med utbildning på Weber produkter och system. Arbetet följer Webers kvalitetssystem. Webers experter har också bistått hantverkarna i projektet.

2021-02-08   

Bertil Bergqvist
Av parterna utsedd besiktningsman

Persienner

Då byggmailen samt styrelsemailen nu fått flera mail om persienner förtydligar vi nu vad som gäller.

Persienner ingår inte i entreprenaden. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för sina persienner. Vi har publicerat information om hur hantverkarna arbetar i lägenheterna med just fönster (1 december 2020). De tejpar upp de persienner som finns, när renovering av fönster påbörjas och när den är klar så släpps de ner igen.

Majoriteten av de persienner som idag sitter i lägenheterna är i dåligt skick så de riskerar att gå sönder i renoveringen av fönster. Om ni inte vill riskera att de går sönder så rekommenderar vi att ni själva monterar ner dem och meddelar hantverkaren att ni inte vill att persiennhålen i fönsterkarmen skall sättas igen.

Styrelsen har planer på att ta in en firma när renoveringen är färdig för att samla ihop önskemål för de som vill ha nya persienner eller byta sina persienner för att få ett bra pris, som var och en får stå för.

Hälsningar styrelsen

Byggprojektets tider under jul- och nyår

Inga arbeten kommer att ske inne i lägenheterna från den 23/12 2020- 10/1 2021

Murtek             * Nätning fasad HUS 3
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1 – 8/1

Dalarö Mål / Kalles Glas
Lediga 23/12 – 10/1

Bergs Mark      * Markarbete HUS 6, ev. start HUS 7
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 25/12
Arbete 28/12 – 30/12
Lediga 31/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Röranalys         * Relining HUS 8 källare
Arbete 21/12 – 23/12
Lediga 24/12 – 1/1
Arbete 4/1 – 5/1
Lediga 6/1
Arbete 7/1 – 8/1

Hälsningar Styrelsen