Informationsbrev från styrelsen

augusti 2022.

Byggprojektet, som snart är klart

Reomti har börjat med avetablering av byggmaterial på sista gården hus 8.
Markåterställning kring hus 8 börjar ca v 35.

● Vi ber er att ta bort det som står i vägen vid portar, fasaden, rabatter så att
mark firman har fri framkomlighet för att kunna utföra sitt återställande av
asfalt och rabatter (ej plantering).


Klotter

Tyvärr så har vi fått klotter på våra fina fasader redan. Föreningen kan inte ta in sanering ännu pga garantier av fasad jobbet. Styrelsen jobbar på en framtida lösning. 

Tvättstuga

En tvättmaskin är nu bortforslad och slängd från spontan tvättstugan. Den kommer inte att ersättas. 

Inga, vår granne och styrelsemedlem hjälper oss med att ta hand om tvättstugan med extra städning (förutom den vanliga städningen som föreningen köper in) och ordning och reda. Vi får alla hjälpas åt att hålla ordning så det inte blir allt för mycket för Inga. 

Vi är många som använder den och därav stor belastning och slitage på maskinerna.

Fastigheter

Vi bor i en förening som äger vår fastigheter, och du som medlem har nyttjanderätten till din lägenhet. Det är ett stort ansvar vi alla har och valt att ha. Det innebär att finns lagar och regler för bostadsrättsföreningen att följa. Inget som går att kringgå. 

Läs boende informationen som finns på vår hemsida. Är något oklart, fråga en granne, maila styrelsen.

https://brffyrhojden.se/wp-content/uploads/2018/10/Information-och-regler-till-boende-2018-10-02.pdf

Övernattningslägenhet är på gång att iordningställas på gaveln Fyrskeppsvägen 114. Styrelsen återkommer när denna kan börja användas. 

 Matavfall

From 1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfallet.Styrelsen håller på att jobba fram en lösning till föreningen i denna fråga på bästa sätt.

Yttre miljö

Som dom flesta säkert redan vet har vi en trädgårdsgrupp igen. Vill du vara med i den eller har andra ideer om yttre miljön i föreningen så maila styrelsen. (Styrelsen har mottagit önskemål om cykel och barnvagnsförvaring) 

Höststädning planeras det för och kommer att informeras när datum har spikats.

Har ni frågor till styrelsens mailadress: info@brffyrhojden.se

Har ni frågor kring bygget skickas de till: byggetfyrhojden@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
BRF Fyrhöjden

Kontaktvägar

Vi i styrelsen får just nu en relativt stor mängd av mail varje dag. Vi ber er nu att inte kopiera in oss på mail som ni skickar till exempelvis byggmailen. Detta för att vi ändå får denna information så det blir dubbelt arbete för oss.

Vi passar också på att påminna om att allt som har med bygget att göra skall skickas till byggetfyrhojden@gmail.com

Felanmälningar skall till Aphos och andra kontaktvägar som kan var bra att känna till hittar ni här.

Hälsningar Styrelsen

Klotter

För att försvåra för klottrare att ta sig in på baksidan av hus 2 (Fyrskeppsvägen 128 – 132, huset som löper parallellt med tunnelbanan), kommer vi  idag att stänga till baksidan permanent med stängsel.

De elever från Lunaskolan som nyttjar lokalen på baksidan av huset kommer att från och med i dag gå in via port och källarnedgång 130 för att ta sig till sin lokal. En lärare sällskapar alltid eleverna.

Stängsel kommer att vara permanent en längre tid framöver för att skydda fasaden.  Vildvin kommer att planteras, men det kommer att behöva växa upp en bit innan stängsel tas bort.

Hur vi kan förhindra nytt klotter på gaveln av hus 1, får vi se över efter påsk. Vi återkommer om det.

Styrelsen passar även på att önska alla boende en riktigt GLAD PÅSK!

Grannar,

Vi i styrelsen förundras över att vi fortfarande ser att saker förvaras i portar, trappuppgångar och källargångar, trots flera påminnelser och flera varningar.

Vi är också besvikna på att ni inte hjälper oss i förrådsinventeringen som är viktig och som vi vill avsluta så fort som möjligt. Trots flera inlägg på hemsidan har det inte fungerat att ni ska maila in era förrådsnummer till styrelsen. Vi har nu underlättat för er genom att sätta upp ett anslag i portarna, men vi ser fortfarande att det trots det är många som inte har fyllt i sina förrådsnummer. Gör det innan den 1 mars!

Läs informationen som finns på anslaget i porten. För dig/er tar det kanske någon minut att fylla i de uppgifter vi efterlyser. För oss kommer det ta en avsevärt längre tid att gå runt och knacka på hos boende och vara detektiver för att försöka få tag på de medlemmar som inte ids hjälpa oss i detta. Som tidigare nämnts gör vi detta för att få ordning på förråden. Det är inte fråga om att ”ta” någons förråd och det är inte heller någon som kommer att behöva tömma sitt förråd för att byta till ”rätt” nummer. Vi måste bara få ordning på detta då det bl.a, som det är nu, är flera som saknar matkällarförråd.

En sammanfattning: Trots både allmänna och vissa enskilda påminnelser om att inte förvara saker i trappuppgångar, trots flygande inspektioner, trots info att mejla oss era förrådsnummer, trots påminnelse att nu skriva ner förrådsnumren i entrén där du/ni bor, så sker ingen bättring. Vi är en (bostadsrätts-)förening där vi äger fastigheterna tillsammans och alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet och föreningen fungerar bra. Hjälps alla åt blir också boendet så mycket trivsammare för alla parter.

/Styrelsen

Persienner

Då byggmailen samt styrelsemailen nu fått flera mail om persienner förtydligar vi nu vad som gäller.

Persienner ingår inte i entreprenaden. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för sina persienner. Vi har publicerat information om hur hantverkarna arbetar i lägenheterna med just fönster (1 december 2020). De tejpar upp de persienner som finns, när renovering av fönster påbörjas och när den är klar så släpps de ner igen.

Majoriteten av de persienner som idag sitter i lägenheterna är i dåligt skick så de riskerar att gå sönder i renoveringen av fönster. Om ni inte vill riskera att de går sönder så rekommenderar vi att ni själva monterar ner dem och meddelar hantverkaren att ni inte vill att persiennhålen i fönsterkarmen skall sättas igen.

Styrelsen har planer på att ta in en firma när renoveringen är färdig för att samla ihop önskemål för de som vill ha nya persienner eller byta sina persienner för att få ett bra pris, som var och en får stå för.

Hälsningar styrelsen