Infobrev november 2013

Styrelsen för bostadsrättföreningen Fyrhöjden informerar:

Styrelsen vill rikta ett STORT TACK till alla som bidrog till att göra höstaktiviteten till en synnerligen trevlig och fin dag. Vår gemensamma utemiljö fick lite omvårdnad, nya blomlökar planterades och mängder av löv krattades upp av flitiga barn. Efter några timmars arbete tändes grillarna och korv anrättades och serverades tillsammans med saft och kaffe. Några nya faddrar till blomsterrabatter anmälde sig och flera kontakter knöts med båda gamla och nya medlemmar.

Innan trädgårdsarbetet så genomfördes ett medlemsmöte för cirka 30 personer i en av föreningens nyrenoverade lokaler. Styrelsen presenterades och ordförande informerade om stort och smått. Här följer en liten sammanfattning.

Försäljning av lägenheter

Föreningen säljer nu i höst 2 st 3-rumslägenheter i nummer 73 respektive 89

Uthyrning av lokaler

Föreningen har ett antal lokaler som vi för närvarande renoverar för att kunna hyra ut. De flesta är redan uthyrda men några finns kvar.

Källarröjning

Det pågår röjning av samtliga källarutrymmen. Allt utom cyklar, barnvagnar och rullatorer skall städas bort. Det gäller även prylar/skräp med ”låt stå” lappar.

Vi kommer behöva lite bärhjälp och du som vill hjälpa till kan anmäla er till styrelsen.

Fadder till blomsterrabatterna

Utanför varje port finns planteringsytor. Dessa ytor söker faddrar som tar på sig att ansvara för ”sin” yta vad gäller plantering och skötsel. Målet är att få en vacker utemiljö där tusentals blommor blommar. Intresserade kan kontakta styrelsen eller trädgårdsgruppen.

Inbrott – Grannsamverkan

Dessvärre har någon förpestat vår tillvaro med att bryta sig in i källarförråd. Därför startar föreningen ”Grannsamverkan” med målet att freda vår förening mot kriminella element i framtiden. Polisen kommer stötta oss och alla som på något sätt vill delta kan kontakta styrelsen. Ett informationsmöte för intresserade skall hållas inom kort.

Andra ”intressegrupper”

Att bo i en bostadsrättsförening innebär både rättigheter och skyldigheter och förutom att betala sin avgift i tid så åligger det alla medlemmar att bidra till att föreningen mår bra, både ekonomiskt, tekniskt och socialt. Därför kommer styrelsen inom kort presentera ett antal ”intressegrupper” dit ni kan anmäla er och vara med och föra våra gemensamma intressen framåt. En festkommitté vore väl trevligt t.ex.

Nya förvaltare

Avtalet med Teoge löper ut vid nyår. Ny ekonomisk förvaltare är Rådstornet och ny fastighetsförvaltare är Boax-service.

2:a handsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand kräver godkännande från styrelsen.

Parkering och garageplatser

Det finns för närvarande några lediga P-platser. Intresserade kan kontakta styrelsen.

I januari blir en garageplats ledig i gaveln vid 132:an. Anmäl intresse och sen kommer platsen lämnas till den som har den längsta boendetiden.

Valberedningen

Inför föreningsstämman våren 2014 arbetar vår valberedning målmedvetet och önskar kontakt med dig som kan tänka dig att ingå i styrelsen 2014/15.

 

Styrelsen Brf Fyrhöjden

Mejladress: info@brffyrhojden.se

Mobil: 070-92 000 92, telefontid, tisdagar kl 18.00-19.00, övrig tid mobilsvar

Representanter från styrelsen träffas varje tisdag kl 18.00-19.00 i styrelselokalen FSV 100, på gaveln.

Infobrev augusti

I mitten av augusti delades den nya styrelsens första infobrev ut till alla boende. Du kan även ladda ner det här (pdf-format).

Vi i styrelsen kommer att dela ut ett nytt infoblad i mitten av varje månad efter att styrelsemöte hållits. Vill du ha det i elektronisk form direkt i din mejlbox – skicka ett mejl till oss med ditt namn och lägenhetsnummer, så skriver vi upp dig på utskickslistan!

Infobrev 2 från styrelsen

Här följer informationen som även satts upp i portarna. Du hittar infobrevet som pdf här.

Tvättstugan

Den nya tvättstugan kommer att byggas i källaren på hörnet av Fyrskeppsvägen 89. Det kommer att finnas två tvättstugor i samma lokal. En för obokade tider och en för bokade tider. Den för bokade tider kommer att ha mer möjligheter för tvättvård. Bokningssystemet blir Aptus och maskinparken blir av märket Miele. Tvättstugan planeras stå klar i början av augusti. Tills vår tvättstuga står klar går det som tidigare bra att använda tvättstugan på Fyrskeppsvägen 65.

Säkerhetsdörrar

De bostadsrättsinnehavare som är intresserade av en säkerhetsdörr till sin lägenhet, kan maila till info@brffyrhojden.se, ringa eller skicka ett brev, för att anmäla ett icke bindande intresse, senast den 15maj. Om många är intresserade kan vi kanske förhandla om ett bra pris. Vi ber att få återkomma om det pris vi ev. kan förhandla fram. Hyresgäster som är intresserade av säkerhetsdörr ombeds kontakta Teoge.

Behörighet till gemensamhetsutrymmen

På förekommen anledning kommer vi behöva installera ett system med nyckelbrickor för tillgång till gemensamhetsutrymmen, då det tyvärr finns nycklar på vift. Styrelsen återkommer med ytterligare information kring detta.

Inre reparationsfond

Med anledning av ett stort antal ansökningar av utbetalning av reparationsfonden utan kvitto, har styrelsen i samråd med förvaltaren Teoge beslutat att bostadsrättsinnehavare, som har rätt till att ta del av den inre reparationsfonden, måste skicka in kvitto, verifikat eller avtal/kontakt som styrker köpt eller beställd vara/varor och blankett till förvaltaren innan utbetalning kan ske.

Grovsoprummet

Mängden avfall i grovsoprummet börjar bli ohållbart. Vi måste alla hjälpas åt att begränsa vad vi slänger, samt vara uppmärksamma på att inga obehöriga slänger saker där. Mängden tömningar belastar föreningens ekonomi negativt. Företagshyresgäster har inte rätt att nyttja grovsoprummet.

Felaktig avgift

Några bostadsrättsinnehavare har som tidigare hyresgäster haft påslag för t.ex. säkerhetsdörr. Detta påslag har olyckligtvis följt med på avgiften och kommer att korrigeras till avierna för andra kvartalet. För hyresgäster fortlöper eventuella påslag som innan.

Porttavlor

Inom kort kommer Teoge att renovera tavlorna i portarna och komplettera dessa med telefonnummer till tecknade avtal med företag rörande säkerhet och drift. Alla telefonnummer hittar du här.